Jak se vyhnout poruchám strojů?

6 září, 2021

Zavádíme Autonomní údržbu...

JAK na to?

Cílem tréninku je zaměstnance naučit udržovat potřeby strojních zařízení v bezporuchové stavu, což se neobejde bez autonomní údržby.

Připomeňme si co je cílem autonomní údržby a v čem toto zapojení zaměstnanců do autonomní údržby spočívá.

Autonomní údržba je činnost obsluhy, směřující k obnovení a udržování normálního (původního) stavu zařízení. Autonomní údržba také zlepšuje své znalosti a schopnosti pečovat o svěřené stroje a provozovat je bezchybně.

Zapojení spočívá v dodržování standardu, kterému běžně říkáme „lidský návyk“, prostě stručně řečeno – KONEJ. A ten spočívá v jednoduchých úkonech, trvajících zpravidla několik málo minut. Co tento návyk „KONEJ“  v rámci autonomní údržby pro zaměstnance znamená?

KONTROLUJ. To zahrnuje povinnost obsluhy zkontrolovat si aktuální stav zařízení, tzn. Zapojit smysly – zejména zrak, sluch a zjistit, zda nevykazuje nějaké závady (anomálie). Ty pak nahlásit mistrovi, nebo údržbě. K dispozici mají zaměstnanci kontrolní listy.

OČISTI. Všímat si anomálií např. úniků kapalin, povolených šroubů, podezřelých zvuků aj. Kontrola může odhalit možnou závadu na zařízení (anomálií), která jej může zastavit (porucha, prostoj), v horším případě způsobit škody na zařízení i výrobku.

NAMAŽ. Podle pokynů údržby se také podílet na jeho mazání (ruční), případně doplňování maziv a olejů či kapalin.

ELIMINUJ. Odstranění zdrojů znečistění, úniků, drobných závad aj. Když je povolený šroub, hadice, kryt aj.dotáhni je, nebo kontaktuj údržbu. Když kapaliny, prach nebo maziva znečisťují např.senzory, čidla, výrobky aj., navrhni jejich zakrytí nebo řešení, jak toto znečištění snížit nebo úplně odstranit.

JEDNEJ. Reaguj. Přehlížení anomálií (závad), neustálé používání výmluv typu nemám čas, nejsou lidi a peníze,… nikam nevede. Když budeme ke strojům, které nás živý, pasivní a nebudeme reagovat na jejich údržbu, přestanou pro nás pracovat, tedy vyrábět výrobky zákazníkům.

Gabriela Kopřivová

© 2024 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno
magnifiercross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram