Consulting

Náš přístup je založen na kombinaci štíhlého myšlení, osvěčených a nově vyvíjených nástrojů a efektivního řešení problémů. Zaměřujeme se na optimalizaci podnikových procesů s cílem zvýšit efektivitu a výkonnost s dosažením udržitelných, transformačních výsledků
Erreka LEAN 
transformation journey

Čemu se věnujeme

Introduction to Lean Thinking
5S & Visual Management
SW – Standardized Work
VSM/VSD
VRT – Variation Reduction Training
SFM – Shopfloor Management
Problem Solving & Critical Thinking
SMED – Single Minute Exchange of Dies
TPM – Total Productive/Preventive Maintenance
Lean Logistics
Kanban Systems
Hoshin Kanri
Lean Canvas
Balance Scorecards
Lean Leadership
TFTI - Training for Trainers
KATA
Project Management
TG/QG Systems
APD – Accelerated Product Development
Ideation 2 Execution
Product Road Maps
Competitive Dynamics
Lean Administration
Value Selling

Aktuální akce