edih-digimat

EDIH-DIGIMAT je jedno z 6 center pro digitální inovace v Česku, která slouží k rozvoji a transformaci především malých a středních podniků, a tím i k zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky a její úspěšnosti na celoevropské úrovni.
Ministerstvo průmyslu a obchodu je hlavním koordinátorem evropské výzvy Programu Digitální Evropa pro Českou republiku a podílí se na financování těchto center z Národního plánu obnovy. 
Výzvy se kromě českých kandidátů také účastnili žadatelé z Rakouska, Estonsko, Irska, Polska, Belgie, Německa, Itálie, Portugalska, Bulharska, Řecka, Lotyšska, Rumunska, Chorvatska, Finska, Litvy, Slovenska, Kypru, Francie, Malty, Slovinska, Maďarska, Nizozemska, Španělska, Dánska, Islandu, Norska a Švédska. Táto síť více než 300 evropských digitálních inovačních center zastřešuje všechny regiony Evropské unie.

Naše role

Jsme hrdým partnerem EDIH-DIGIMAT projektu, který se zaměřuje na využití umělé inteligence, digitální transformaci a automatizaci v sektoru výrobních podniků. Kromě nás jsou součástí EDIH-DIGIMAT konsorcia také Intemac Solutions, s.r.o., který je lídrem projektu, Vysoké učení technické v Brně a JIC, zájmové sdružení právnických osob.“
Více o EDIH-DIGIMAT

Akce pořádané v rámci EDIH-DIGIMAT

Konsorcium EDIH-DIGIMAT

Financováno Evropskou unií. Stanoviska a názory vyjádřená autorem/autory jsou pouze jeho/jejich vlastní, nereflektují nutně stanoviska a názory vyjádřená Evropskou unií, či Evropskou komisí. 
Odpovědnost za ně nenese ani Evropská unie, ani subjekt přidělující dotaci.