Petra Smolejová

Petra Smolejová

Lean Konzultant / EDIH Project Leader

Vzdělání​

  • Master of Business Administration - Řízení lidských zdrojů a projektový management
  • Projektové řízení
  • Lean

Jazykové znalosti​

  • Angličtina, italština, španělština, němčina, čeština, slovenština
 petra.smolejova@effectivity.cz

PŮSOBENÍ​

  • Infosys (Czech Republic) Limited, Senior Process Executive
  • Tajo Group, Lean manažer, specialista nákupu, HR asistent
  • Univerzita Pardubice, lektor italského jazyka

SPECIFICKÉ PRŮMYSLOVÉ & LEAN ZKUŠENOSTI​

Petra se poprvé seznámila s metodami štíhlé výroby v Tajo Czech, kde absolvovala rozsáhlá školení a workshopy zaměřené na Value Stream Mapping, 5S, SMED, Hoshin Kanri, Shopfloor Management, metody řešení problémů atd. Ve společnosti Tajo, která se specializuje na vstřikování plastových dílů pro automobilový průmysl, byla součástí vrcholového managementu společnosti, pracovala současně v oblasti lidských zdrojů a strategického nákupu a později převzala pozici lean manažera společnosti. Kromě koordinace školení štíhlé výroby byla Petra zodpovědná za provádění všech činností souvisejících se zaváděním štíhlé výroby a neustálého zlepšování a přímo se podílela na procesu strategického plánování společnosti.

Kromě zkušeností ze společnosti Tajo má Petra dlouholeté zkušenosti jako lektorka a tlumočnice cizích jazyků a jako taková se podílela na několika mezinárodních projektech zabývajících se transfery výroby a zaváděním nových technologií ve výrobních podnicích.

Během studia MBA v oboru řízení lidských zdrojů a práce v personálním oddělení získala cenné zkušenosti s prací s lidmi na všech úrovních napříč firmou, stejně jako s měkkými dovednostmi a řízením změn. Studium MBA v oblasti projektového řízení posílilo její znalosti v oblasti projektového řízení, leadershipu, lean six sigma atd.

V současné době pracuje ve společnosti Effectivity jako vedoucí projektu EDIH-DIGIMAT a konzultantka pro štíhlou výrobu.

KLÍČOVÉ KOMPETENCE​

  • Project Management​
  • Zavedení metod štíhlé výroby 5S, standardní práce a vizuální management
  • SFM, SMED, řešení problémů, VSM/VSD

CONSULTING ZKUŠENOSTI​

Erreka-Plast CZ, Tajo CZ.

© 2024 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno
magnifiercross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram